Medlemskapsansökan 

 
= Obligatoriskt fält
Personuppgifter
Förnamn
Required
Efternamn
Required
Telefon
Mobiltelefon
E-post
Required
 
Företag
Required
Postadress
Required
Postnummer
Required
Ort
Required
Webbsida
 
Student Utbildning
YH-utbildning Universitet/Högskola
Skola
Ort
 
Jag är främst en
Inköpare/planerare av mötestjänster - företag
Inköpare/planerare av mötestjänster - icke affärsdrivande organisation
Inköpare/planerare av mötestjänster - myndighet, offentlig organisation
Leverantör av mötesrelaterade tjänster
Eventföretagare mm
Student på mötesrelaterad utbildning på KY- eller högskolenivå
Förnyelse av medlemskap inköpare/planerare
Förnyelse av medlemskap leverantör av mötesrelaterade tjänster
Required

Medlemskap kan förnyas senast 2 månader efter att det utlöpt, därefter måste full medlemsavgift erläggas.

Medlemsnummer/ID
Required

Har du inte ditt medlemsnummer/ID, kontakta sussie.bierbum@branschkansliet.se

 
Betalningsalternativ
Hur vill du betala?
Debitera mitt kreditkort
Fakturera mig avgiften *
Required
* Faktureringsavgift om €5 tillkommer 
 
Samma faktureringsadress som ovan
Ja Nej
Required
 
Fakturareferens
Annan mottagare
Fakturaadress
Required
Postnummer
Required
Postort
Required
 
Jag bekräftar här med min ansökan och godkänner
villkoren för medlemskap
Ja
Required